Datalek 01-05-2021

Begin dit jaar is onze organisatie getroffen door een ransomware. De basis van onze administratie wordt gevormd door systemen waarmee wij gegevens van verwerken. De beveiliging van deze systemen was voldoende adequaat om te voorkomen dat ook deze systemen werden geraakt.

Echter, ten behoeve van administratieve afhandeling bewaren wij gegevens ook in een aparte omgeving die door onze nieuwe ICT-leverancier wordt beheerd. De beveiliging van deze omgeving heeft helaas niet kunnen voorkomen dat deze door het ransomware virus werd geraakt. Hierdoor zijn gegevens van clienten, personeelsleden en relaties (zoals naam, adres, woonplaats, BSN, gezondheidsinformatie, inhoudelijke zorgplannen, productcodes voor financiële verantwoording) gegijzeld.

Helaas kon de leverancier ons ook geen back-up verstrekken, waardoor wij ook niet precies hebben kunnen vaststellen om welke gegevens het specifiek gaat. De afgelopen periode hebben wij gebruikt om het probleem zoveel mogelijk in kaart te brengen.

Het moge duidelijk zijn dat wij zeer ontstemd zijn over het nalatig handelen van de leverancier en zijn wij hierover met hem in gesprek om te kunnen vaststellen hoe dit heeft kunnen gebeuren en of voldoende maatregelen zijn getroffen.

Mocht u benaderd worden of anderszins merken dat uw gegevens ergens opduiken, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via tel.nr. 030-2676717 en vragen naar H. el Arbaji. Ook kunt u via dit nummer contact met ons opnemen voor eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen