Referenties

Arthur Tromp – Inpay | online salaris- en personeelsadministratieInpay

Het zit al in de naam “Warm hart voor Nederland” In onze samenwerking met Thuiszorg HvN is het warme hart altijd te merken! Trouw aan haar naam en trouw aan haar klanten! Thuiszorg HvN onderscheid zich niet alleen door hun goede en kwalitatieve zorg maar is ook persoonlijk, loyaal en dicht bij de mens.”


Mr. A.H.M. Booijink – BANNING N.V. | Arbeidsrechtbanning

Thuiszorg Warm Hart voor Nederland doet haar naam eer aan: zij heeft een warm hart voor haar cliënten én voor haar medewerkers. In lijn met alle veranderingen binnen de zorg, staat bij Thuiszorg Warm Hart voor Nederland de kwaliteit van leven én van werken voorop. Dit zijn belangrijke pijlers die in de samenwerking met Thuiszorg Warm Hart voor Nederland steeds terugkomen en haar een betrouwbare, kwaliteitsvolle en zorgvuldige organisatie én werkgever maken, waarmee ik graag werk!


Ingrid Dukker – NewNetOneNNO%20logo%202_0

In onze jarenlange samenwerking met Thuiszorg HvN waardeer ik bovenal de loyaliteit, behulpzaamheid en prettige wijze van communiceren.


Cees van Asselt – Sales Top collegecees

HvN Ik beleef een ding:
“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.”

Het MT is altijd kritisch naar zichzelf om het iedere dag beter te doen aangevuld met nieuwe ideeën om verder te ontwikkelen.
Uitgangspunt van alles is altijd proactief vanuit een gecontroleerde groei.
Top om met jullie samen te werken en de ambitie samen om beter te worden en te groeien.


Hans Nottrot – Nottrot VerzuimZaken | GeschilBemiddeling220x195_e4aa99

Ik ervaar Thuiszorg Warm Hart voor Nederland als een zeer betrokken, transparante en professioneel handelende werkgever als het gaat om arbeidsongeschiktheidssituaties van het personeel.

Men is zorgvuldig en besteed veel tijd en aandacht aan medewerkers die door ziekte tijdelijk of langduriger niet in staat zijn het werk in de zorg uit te voeren. Het is mij opgevallen dat de medewerkers enorm begaan zijn met de cliënten die ze ondersteunen en/of verzorgen. Arbeidsongeschiktheid valt hen zwaar, omdat ze dan de zorg voor anderen niet kunnen voortzetten. De werkgever heeft hier oog voor en doet haar uiterste best het personeel in geval van arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk te betrekken bij de organisatie om te voorkomen dat medewerkers ‘afdrijven’. Op deze wijze blijft de drempel om terug te keren in het werk zo laag mogelijk en wordt voorkomen dat re-integratie kansen worden gemist.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat werken gelukkig maakt. Een resultaat waar ik me als arbeidsdeskundige heel goed in kan vinden. Ziek worden ‘overkomt je’ en is voor alle betrokken partijen vervelend. Als het ziek zijn ook nog leidt tot arbeidsongeschiktheid dan raakt dit ook nog eens de cliënten, collega’s en medewerkers op kantoor. Het wordt dan ieders verantwoordelijkheid er alles aan te doen de arbeidsongeschiktheidsduur zo kort mogelijk te houden. Bij Thuiszorg Warm Hart voor Nederland ervaar ik dat zij zich optimaal inzetten om de verzuimduur zo kort als mogelijk te houden. Men maakt dan bijvoorbeeld gebruik van aanpassingen in de werkzaamheden of in de werktijden. Soms wordt ook aan gespecialiseerde professionals, zoals de arbeidsdeskundigen, gevraagd om mee te denken aan passende oplossingen. 

De wijze waarop men omgaat met het eigen personeel is in mijn ogen vergelijkbaar met de manier waarop men omgaat met de cliënten: betrokken, transparant en professioneel. Vandaar ook dat ik de samenwerking met jullie als zeer prettig ervaar en nog lang hoop te mogen voortzetten.


Ineke van Dijen – Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur (RvB) van een onderneming is de wettelijke verantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de organisatie. Behalve het bestuur van een onderneming zijn de werknemers, de aandeelhouders en de Raad van Toezicht (RvT) de direct betrokkenen van de organisatie. Verder zijn er een groot aantal stakeholders, zoals cliënten, leveranciers, opdrachtgevers, adviseurs, enz. Alle betrokkenen hebben er belang bij, dat het bedrijf goed presteert en blijft presteren.

De RvT van Thuiszorg Warm Hart voor Nederland kijkt met een kritische blik hoe het bestuur van de onderneming haar taken uitvoert. Het hoofddoel van de Raad van Toezicht is om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Met deze opdracht kan de RvT haar eigen onderzoeken uitvoeren bij cliënten, werknemers of andere stakeholders.

Tot de standaard onderzoeken behoort het kritisch bekijken en goedkeuren van de jaarrekening, de jaarlijkse begroting en de kapitaalinvesteringen van de onderneming.

Daarnaast behoort  het beoordelen van de klachtafhandeling, onderzoek naar vermoedens van  misstanden tot de taken van de RvT.

Zelf ben ik als adviseur betrokken geweest bij het ontstaan van Hart voor Nederland en ben vele jaren als adviseur betrokken geweest bij de organisatie.

Altijd heb ik grote waardering gehad voor  openheid en transparantie van de organisatie.  Ook de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de cultuurverschillen roept respect bij mij op.

Om bovenstaande redenen ben ik trots om mij te kunnen presenteren als lid van de Raad van Toezicht.


Manny Moerman – effect teksten Mamo Logo

Dik anderhalf jaar heb ik nu mogen samenwerken met Thuiszorg warm Hart voor Nederland. Ik schrijf bewust ‘mogen’, want ik zie het als voorrecht mij voor hen in te zetten.
Ze staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en de gedrevenheid de mens daadwerkelijk centraal te laten staan in de zorg. En dat terwijl er bakken met regelgeving over zorginstellingen wordt uitgestort, dus ook over hen. Onvermoeibaar, altijd bereikbaar en open voor innovatie. Niets dan respect voor deze organisatie en de dames aan het roer ervan.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen