Bij brand en/of ernstig letsel bel 112

Brand
Waarschuw personen in de directe omgeving van de brand.
Breng personen, die gevaar lopen, in veiligheid.

Ongeval met ernstig letsel
Indien nodig reanimeer het slachtoffer. Houdt het slachtoffer stabiel tot de hulpverlening aanwezig is.

Melding
Indien de calamiteit plaats vindt bij de cliënt:
Meldt de calamiteit zo spoedig mogelijk bij het kantoor van Thuiszorg Hart voor Nederland.
Vul een Melding Incident Medewerker en/of Melding Incident Cliënt formulier in via iTask.
Slachtoffer
Slachtoffer niet verplaatsen, behalve indien dit bij brand noodzakelijk is. Bij slachtoffer blijven tot hulpverlening aanwezig is.
Bij alarmering altijd duidelijk het volgende melden:
• Je eigen naam
• Plaats van het ongeval
• Het aantal slachtoffers
• Aard van de letsel(s)

Algemene richtlijn (bijna) ongevallen en schade
Alle zorgverleners die bij Thuiszorg Hart voor Nederland in loondienst zijn leveren hun thuiszorgdiensten bij de cliënt thuis.
• In geval van acute calamiteiten dient het alarmnummer 112 te worden gebeld. Tijdens het gesprek wordt    in het kort verteld om welke calamiteit het gaat, het adres wordt genoemd en welke hulp nodig is.
• Zo gauw zich de mogelijkheid voordoet stelt de zorgverlener zijn/haar leidinggevende op de hoogte van de calamiteit: tel. 030 – 2676717
• Bij (bijna) ongevallen en/ of schades stelt de medewerker zo spoedig mogelijk zijn/haar leidinggevende op de hoogte. Ook vult de medewerker een Melding Incident Medewerker en/of Melding Incident Cliënt in. De leidinggevende draagt zorg voor de contacten met de cliënt en de betreffende medewerker.
• Naar aanleiding van de melding (bijna) ongeval en/ of schade bekijkt Thuiszorg Hart voor Nederland of preventieve of correctieve maatregelen nodig zijn om in de toekomst (bijna) ongevallen en/of schades te voorkomen.
• Thuiszorg Hart voor Nederland heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Voor schade gelden voorwaarden die in de leveringsvoorwaarden zijn opgenomen.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen