Zorgaanbod

Zorgaanbod
HvN biedt een uitgebreid pakket zorgdiensten aan. Hieronder staat wat ze inhouden.
1. Thuiszorg
2. Mantelzorg en mantelzorgondersteuning
3. Maaltijdservice
4. Boodschappenservice

Digitaal zorgdossier: Caren zorgt’

Als (nieuwe) cliënt van HvN kunt u naast een fysieke dossier ook gebruik maken van een online zorgportaal, genaamd CarenZorgt. Dit is een laagdrempelig systeem dat u in staat stelt om online in contact te treden met familie en bekenden. ‘CarenZorgt’ maakt onder meer inzichtelijk wanneer de zorgverlener bij u aanwezig is. Ook kunt u daarin een eigen agendaplanning maken en zijn er de opmerkingen van de verpleegkundigen in te zien. Verder functioneert het als communicatiemiddel tussen mantelzorgers onderling en met onze organisatie. Zie voor meer informatie Caren zorgt’

Waar vindt u ons?
HvN is vooral actief in de provincie Utrecht. In principe kunt u voor elke zorg bij ons terecht. Wel zijn er verschillen in de wijze van betaling en de hoogte van de vergoeding. Deze hangen af van:
• in welke gemeente u woont;
• welke zorgverzekeraar u heeft.

De hoogte van de vergoeding en de wijze van betalen kunnen daardoor per persoon per situatie verschillen.

Zowel voor gecontracteerd en/of ongecontracteerde zorg geldt dat  vanuit de basisverzekering de zorg wordt vergoed en de zorg dus ‘gratis’ is.

Op hoofdlijnen werkt het als volgt.

Gecontracteerde zorg (zorgverzekeringswet)
Bij gecontracteerde zorg gaat het om zorg die wij leveren binnen het contract met de zorgverzekeraar. Hebben wij zo’n contract met uw verzekeraar? Dan krijgt u de zorg zoals afgesproken en hoeft u wat betreft de betaling nergens naar om te kijken.

Ongecontracteerde zorg (zorgverzekeringswet)
Hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan kunnen wij nog steeds zorg leveren. Welke zorg u dan vergoed krijgt en hoeveel u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw eigen zorgverzekeraar en de polis die u heeft afgesloten. De vergoedingen van uw zorgverzekeraar vindt u in uw polis.
De wijze van betalen bij ongecontracteerde zorg is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Er zijn twee mogelijkheden.
1. U heeft een polis waarbij u niet betrokken wordt bij het factuurproces. Wij factureren als uw zorgaanbieder direct aan uw zorgverzekeraar. Deze betaalt direct aan ons. U merkt hier niets van.
2. U heeft een polis waarbij de betaling via u verloopt. U ontvangt van ons een factuur, die u aan ons betaalt. De factuur declareert u bij u zorgverzekeraar, waarna u van uw zorgverzekeraar de vergoeding uitbetaald krijgt op uw rekening.

Verpleging en verzorging (Wet langdurige zorg)
Bij verpleging en verzorging vanuit de Wet langdurige zorg wordt de zorg vergoed door het zorgkantoor. Hebben wij een contract met uw zorgkantoor? Dan krijgt u de zorg zoals afgesproken en hoeft u wat betreft de betaling nergens naar om te kijken.

Indien u zorg ontvangt vanuit de wet langdurige zorg dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Dit blijft onveranderd bij het starten van wijkverpleging. Voor meer informatie hierover zie Inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget (Pgb)
Anders is het, als u de beschikking heeft over een Persoonsgebonden budget. Dan kunt u namelijk zelf zorg inkopen, ook bij ons. U fungeert dan als een soort werkgever of opdrachtgever. De kosten die u maakt worden vergoed: hetzij door zorgverzekeraar / zorgkantoor, als het gaat om Verpleging en Persoonlijke Verzorging; hetzij door de gemeente, als het gaat om Hulp bij het Huishouden, Begeleiding en Persoonlijke Verzorging. De factuur ontvangt u rechtstreeks van ons.

Vergoedingen particuliere zorg
Mocht het zo zijn dat u besluit om zelf de kosten van de door u benodigde en/of gewenste zorg te dragen, dan valt dat onder de zogeheten particuliere zorg. U krijgt dan niets vergoed. U ontvangt van ons de factuur en betaalt deze dan zelf.

Wat geldt voor u?
In het intakegesprek gaat de wijkverpleegkundige of zorgcoördinator samen met u na wat voor u geldt, welke stappen we moeten zetten om de betalingen te regelen en wat u eventueel daartoe dient te ondertekenen.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen