Kwaliteit

Wij doen ons uiterste best om de kwaliteit van de zorgverlening zo goed mogelijk te houden.

Afspreken wat we doen, doen wat we afspreken en dat goed doen. Daar staan we voor. Dat is voor ons kwaliteit en daar werken we voortdurend aan. Waar kan het nog beter? Hoe kan het nog beter? Onze kwaliteit is vastgelegd in kwaliteitskeurmerken. We werken voortdurend aan verbetering, zowel binnen als buiten de organisatie. Kwaliteit is namelijk de zorg van al onze medewerkers.

Mooi taal, maar wat betekent dat voor u als cliënt?
Natuurlijk wilt u dat al uw zorgwensen en eisen zoveel mogelijk worden waargemaakt en dat Thuiszorg Hart voor Nederland afspraken nakomt en zorgt dat eventuele wijzigingen in uw wensen correct worden uitgevoerd.
Bij Thuiszorg Hart voor Nederland gebeurt dit door de certificerende instantie (LRQA).
Deze instantie kijkt naar de zorgverlening zelf, klachten van cliënten, veiligheid en of er voldaan wordt aan wet- en regelgeving.
Ook de vakbekwaamheid en motivatie van de zorgverleners wordt bekeken. Voor u de zekerheid dat de zorg die u ontvangt voldoet aan alle eisen die daaraan worden gesteld.

ISO NEN EN 15224
Het ISO NEN stelt landelijke normen voor verantwoorde zorg vast. HvN is voor de ISO NEN EN 15224 gecertificeerd en wij zorgen voor voortdurende borging en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Jaarrapport
Jaarlijks beoordeelt de directie van HvN of het kwaliteitssysteem aan de eisen voldoet, of er kansen voor verbetering gesignaleerd worden en of het noodzakelijk is het kwaliteitssysteem te verbeteren of te wijzigen. De uitkomsten van het jaarrapport maken wij openbaar op onze website; ook ontvangt u als cliënt jaarlijks een nieuwsbrief over onze kwaliteit.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen