Vrijwilligers

Vrijwilligers
HvN werkt met verschillende organisaties om vrijwilligers bij u thuis in te zetten. Welke voordelen heeft dit voor u?

  • Vrijwilligers hebben de tijd voor cliënten.
  • De vrijwilliger is niet gericht op uw ziekte of handicap, waardoor u de ziekte of problemen kunt vergeten.
  • Indien u ziek of niet meer mobiel bent, dan brengen vrijwilligers de buitenwereld naar binnen.
  • Continuïteit bij de inzet van vrijwilligers wordt zeer op prijs gesteld en is een basis voor een vertrouwensband.
  • Tussen u en de vrijwilligers kunnen langdurige vriendschappen ontstaan.

Tijdens het intakegesprek bespreken we of u deze ondersteuning op prijs stelt. U kunt ook op een later moment, als u al zorg ontvangt, dit onderwerp ter sprake brengen.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen