Informatiepakket

Via onderstaande links treft u het informatiepakket en de bijbehorende brochure van Thuiszorg Hart voor Nederland.  Hierin vindt u informatie over onder andere de missie en visie van de organisatie, de procedure bij aanmelding, bereikbaarheid en de klachtenprocedure. Daarnaast geeft het een toelichting op de zorgfuncties binnen de Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Informatiepakket
Brochure ‘ondersteuning thuis’ gemeente Utrecht

In het informatiepakket, de bijbehorende brochures en op de site richten wij ons in eerste instantie tot de cliënt, maar de informatie is zeker ook van belang voor de direct betrokken familieleden of vertegenwoordigers.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen