Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je informatie over wat persoonsgegevens zijn, welkeĀ persoonsgegevens wij hebben verzameld, hoe die opgeslagen zijn, wat jouw rechten zijn en hoe lang deze gegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op sollicitanten die via onze site een sollicitatieformulier hebben ingevuld.

Gegevens Thuiszorg Hart voor Nederland

Hoofdkantoor:
Tennesseedreef 3
3565 CK Utrecht

Contactgegevens
Mail: info@thuiszorghvn.nl
Tel.: 030-2676717
Web: https://www.thuiszorghvn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Thuiszorg Hart voor Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt door het invullen van een sollicitatieformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Curriculum Vitae

Verwerking persoonsgegevens

Thuiszorg Hart voor Nederland verwerkt jouw gegevens. Hieronder verstaan wij het verzamelen en bewaren, van de gegevens. De persoonsgegevens zijn opgenomen op het beschermde deel van de website https://www.thuiszorghvn.nl en alleen beschikbaar voor daarvoor geautoriseerde medewerker(s) van Hart voor Nederland. Het verwerken van de gegevens is alleen mogelijk door deze medewerker(s).

Doeleinden

Thuiszorg Hart voor Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor het in behandeling nemen van je sollicitatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thuiszorg Hart voor Nederland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij de organisatie daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

Bewaring persoonsgegevens

Voor het bewaren van jouw persoonsgegevens geldt geen termijn.

Persoonsgegevens verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot verwijdering van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thuiszorghvn.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thuiszorg Hart voor Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De informatie die eerder is opgeslagen kun je via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligen

Hart voor Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@thuiszorghvn.nl.

Hart voor Nederland heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Jouw gegeven zijn alleen te benaderen door een daarvoor geautoriseerde medewerker van Hart voor Nederland

Zorgaanbod

Zorg aanvragen