HvN houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) die door de Nederlandse wetgever opgesteld is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent, dat zij alleen informatie over de hulpverlening aan derden mogen verstrekken die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens zoals die in het zorgdossier en in onze administratie zijn opgenomen. De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement. Indien u inzage wilt in het privacyreglement dan kunt u dit opvragen. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen