Klachten kunnen opgelost worden (hulp bij het huishouden)

We streven ernaar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Thuiszorg Hart voor Nederland en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij Thuiszorg Hart voor Nederland dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Een gesprek kan veel oplossen
Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met de zorgcoördinator of de begeleidster van de dagbesteding. Een gesprek kan vaak al veel oplossen. Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris van Thuiszorg Hart voor Nederland.

 

Klachtenfunctionaris
Onze klachtenfunctionaris is een medewerker van Thuiszorg Hart voor Nederland, maar is niet direct betrokken bij de zorgverlening. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing, dan kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Bij de bemiddeling past zij hoor en wederhoor toe. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Contactgegevens (hulp bij het huishouden en dagbesteding)
Klachtenfunctionaris bij HvN is mevrouw A. van Zijl.

Postadres Thuiszorg Hart voor Nederland

Tennesseedreef 3

3565 CK  Utrecht

Algemene telefoonnummer: 030-2676717
E-mail klacht@thuiszorghvn.nl
Website www.thuiszorghvn.nl

Zorgaanbod

Zorg aanvragen