Beëindigen van zorg

We streven ernaar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Thuiszorg Hart voor Nederland en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u binnen onze organisatie geen match heeft gevonden.

Dat spijt ons, maar wij zijn ons ervan bewust dat dat kan gebeuren. U mag altijd overstappen naar een ander aanbieder. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, dan helpen wij u graag.

Er is een aantal situaties waarin HvN niet langer in staat is de zorg te leveren en, na een zorgvuldig doorlopen procedure, de mogelijkheid heeft om zorg te stoppen dan wel te weigeren. HvN neemt daarbij een opzegtermijn van minimaal vier weken in acht. Deze situaties zijn met u besproken en zijn de volgende.
De veiligheid van u als cliënt en uw omgeving zijn in het geding.
1. Het niet kunnen bieden van een passende zorgcontext op basis van uw hulpvraag.
2. De vereiste zorgverlening brengt zodanig ongunstige arbeidsomstandigheden voor werknemers met zich mee dat HvN het welzijn van haar medewerkers niet kan garanderen.
3. U of uw omgeving maakt het onmogelijk om op verantwoorde wijze zorg te verlenen.
4. Er bestaan onoverkomelijke visieverschillen tussen de zorgverleners en u, de cliënt, en/of de wettelijke vertegenwoordiger die ernstige consequenties hebben ten aanzien van het wederzijdse   vertrouwen, de kwaliteit van bestaan van de cliënt en/of wettelijk aspecten van de zorgverlening.
5. Er is geen overeenstemming over randvoorwaarden met betrekking tot de zorgverlening.
6. De mogelijkheid van beëindiging vóór afloop van de indicatie als de zorg niet langer nodig is.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen