Cliënttevredenheid 2019!

Het hele jaar door werkt Thuiszorg Hart voor Nederland (HvN) aan de kwaliteit van zorg, voor en achter de schermen. Een keer per jaar laten we een onafhankelijke partij onderzoeken hoe onze zorgverlening ervaren wordt door de mensen om wie het gaat: onze cliënten.

Zorgkaartnederland.nl
Cliënten kunnen al uit zichzelf hun mening over ons geven en wel op de onafhankelijke website www.zorgkaartnederland.nl. Het is die partij die we hebben gevraagd om de cliënttevredenheid actief te onderzoeken. De uitslagen vindt u hieronder.

Algemeen
Aan het onderzoek van ZorgkaartNederland deden 16 mensen mee. Ze geven als gemiddeld waarderingscijfer een 7,9. Dat is iets meer dan vorig jaar. 87% van hen beveelt HvN aan.  Wegens privacy zijn type aandoening, geslacht en leeftijd niet (nader) vastgelegd.

De vragen
De vragen betroffen diverse aspecten van de zorg. In deze tabel staan die aspecten benoemd met daarachter de vragen die erover werden gesteld tijdens het onderzoek. In de laatste kolom staat het gemiddelde cijfer dat de deelnemers gaven voor dit aspect van de door HvN geleverde zorg.

# Aspect                      Vragen Cijfer
1 Afspraken ·         Verliep het maken van de afspraak goed?

·         Komen de organisatie en de medewerkers afspraken                   over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na?

6,9
2 Omgang medewerkers ·         Behandelen de mensen u met aandacht?

·         Gaan de medewerkers op een goede manier met u om?

8,4
3 Kwaliteit van leven ·         Sluit de zorg aan bij wat u belangrijk vindt?

·         Past deze bij de manier waarop u wilt leven?

7,8
4 Deskundigheid ·         Vindt u dat de medewerkers voldoende verstand van                   zaken hebben? 7,8
5 Herkennen veranderingen ·         Letten medewerkers goed op u?

·         Zijn ze voldoende alert op veranderingen in uw                             gezondheid?

·         En passen zij daar op tijd de zorg op aan?

7,5
6 Vast team ·         Bent u tevreden over het aantal medewerkers dat u                     helpt?

·         Sluit het aantal medewerkers aan bij wat u wilt?

7,1

Interviews
In de interviews vertelden de deelnemers vaak dat ze de medewerkers als alert, respectvol, belangstellend en deskundig ervaren. In de regel waarderen mensen het als ze een vast team van verzorgenden/verpleegkundigen hebben. Een enkeling heeft geen klein vast team en vindt dat vervelend. Maar er zijn er ook die juist de afwisseling in medewerkers leuk vinden, zolang ze hun werk maar goed doen. Hierin gaat het snelle schakelen met huisarts en apotheek ook erg soepel, bijvoorbeeld bij medicatie of veranderingen in de situatie van de cliënt. Er zijn wel meldingen gedaan betreft de planning en wat als onprettig werd ervaren. Dit is een verbeterpuntje waar we meer aan gaan werken. Over het algemeen gaat het verder met de afspraken goed (genoeg). Ook geprezen word dat er goed wordt geluisterd naar de cliënt en dat zij zich erg op hun gemak voelen bij de verpleegkundigen.

Conclusie
Ondanks de vele wisselingen en veranderingen in de zorgsector en het grote tekort aan deskundig personeel, zijn we in staat gebleken goede zorg te leveren aan onze cliënten. Dat krijgen we ook terug van hen. Is alles perfect? Zeker niet. Er is absoluut ruimte voor verbetering. We gaan er alles aan doen om in 2020 onze zorgverlening naar een hoger niveau te brengen. Samen maken we de zorg beter.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen