Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Ad. 2 Mantelzorg en mantelzorgondersteuning
Thuiszorg Hart voor Nederland biedt ook de mantelzorgers ondersteuning aan. Om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen is een goede communicatie en samenwerking tussen thuiszorg en mantelzorger van groot belang. Onze zorgverleners zijn getraind in (het verbeteren van) de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers en in het signaleren van overbelasting bij hen. De thuiszorg kan ook de taken van de mantelzorger overnemen, wanneer deze tijdelijk niet of beperkt aanwezig is. Het mantelzorgbeleid vindt u op onze website. Wij werken samen met U-Centraal, Steunpunt en kenniscentrum Mantelzorg Utrecht. Zo zorgen we ervoor dat het samenspel tussen beroepskrachten, mantelzorgers, hulpvragers en vrijwilligers steeds soepeler verloopt.

Algemene Hulpdienst
Woont u in de stad Utrecht (inclusief Leidsche Rijn)? Dan kunt u gebruik maken van de Algemene Hulpdienst. U kunt de Algemene Hulpdienst bellen als u door ouderdom, ziekte of een beperking dagelijkse klussen zelf niet kunt doen en daar ook niemand voor kunt vragen of betalen. Denkt u daarbij aan klussen in en om het huis, aan gezelschap of begeleiding, of aan het doen van een boodschap. Wilt u meer weten? Bekijk de digitale brochure “Algemene Hulpdienst” op de website van U Centraal of bel de Algemene Hulpdienst. U kunt deze, tijdens kantooruren, bereiken op nummer: (030) 236 17 43.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen