Mantelzorgbeleid

Het uitgangspunt voor Thuiszorg Hart voor Nederland is om er voor te zorgen, dat cliënten zo veel mogelijk deel blijven nemen aan de maatschappij.

Cliënten, die door omstandigheden aangewezen zijn op de hulp van professionele krachten en mantelzorgers hebben behoefte aan vaste mensen om zich heen. Hun contacten zijn vaak minder geworden en dit kan deels opgevangen worden door mantelzorgers (al dan niet betaald) en vrijwilligers.

Thuiszorg Hart voor Nederland vindt het één van haar taken om cliënten te ondersteunen bij het in stand houden van hun sociale netwerk en te helpen een netwerk op te bouwen als dit ontbreekt. In een aantal gemeenten in het werkgebied zijn contacten met vrijwilligersorganisaties, (betaalde) mantelzorgorganisaties en welzijnsorganisaties.

De wijkverpleegkundigen en zorgcoördinatoren beschikken over de sociale kaart van het werkgebied waar zij verantwoordelijk voor zijn en zij kunnen de cliënt helpen bij het zoeken naar passende oplossingen. Bij de intake wordt hier uitgebreid bij stilgestaan en ook in het zorgleefplan wordt opgenomen welke afspraken met andere organisaties, mantelzorgers en vrijwilligers zijn gemaakt. Er is aandacht voor een dagbesteding, maaltijdvoorzieningen en het onderhouden van sociale contacten. De zorgcoördinator kan bv. zelf een ergotherapeut inschakelen om na te gaan welke voorzieningen nodig zijn.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen