Medicatiebeleid

Veel cliënten gebruiken medicatie, vaak meer dan één soort. Zorgvuldig omgaan met medicatie is van levensbelang. HvN hanteert daarom een strikt medicatiebeleid, gericht op een optimale medicatieveiligheid. In ons kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen over hoe om te gaan met medicatie. Als u uw medicatiegebruik niet zelf kunt regelen, dan zorgen wij ervoor dat u op de juiste tijd het juiste medicijn op de juiste wijze krijgt aangereikt of toegediend, mits hiervoor een indicatie is afgegeven.

Rol apotheek en huisarts
Uw apotheek en huisarts zijn verantwoordelijk voor uw medicijngebruik. Uw huisarts schrijft de medicijnen voor, controleert of u de juiste medicijnen gebruikt, of de middelen bij elkaar passen en of ze hun werk doen. Uw apotheek levert de medicijnen aan u. U kunt aan uw apotheek vragen om uw medicijnen aan te leveren in dagporties. Als zorgverlener mogen wij uw medicijnen niet namens u halen. Maar wilt u andere ondersteuning? Dan kunt u dit aangeven bij onze zorgcoördinator en kijkt zij (of hij) wat we voor u kunnen doen.

Medicijnen in dag- of weekporties
Uw apotheek kan uw medicijnen aanleveren in een zogenoemde baxterrol. Dat is een lange plastic verpakking waarin uw medicijnen per tijdstip en per dag zijn ingedeeld. Op elk deelzakje staan de namen van de pillen die erin zitten, evenals hun kleur en hoeveelheid. U kunt het zakje openmaken op het moment dat u de pillen nodig heeft. Zo is de kans op fouten bij het innemen van uw medicijnen een stuk kleiner. Helaas kunnen niet alle medicijnen in het een baxterrol. Vraag uw apotheek naar de mogelijkheden.

Rol Thuiszorg
U kunt natuurlijk zelf uw medicijngebruik regelen. Wilt u hulp? Wij kunnen als uw thuiszorgorganisatie u op drie manieren ondersteunen.

  1. Wij kunnen u de medicatie aanreiken. U controleert het uitreiken zelf en de zorgverlener tekent het uitreiken af op de toedieningslijst van de apotheek.
  2. Wij kunnen u de medicatie toedienen. Een verzorgende of verpleegkundige kan u daarbij helpen.
  3. Wij kunnen het beheer van uw medicatie volledig van u overnemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u ernstig verward bent of makkelijk het overzicht kwijtraakt. Aan deze ondersteuning zijn strikte voorwaarden verbonden.

Wilt u meer weten? Neemt u gerust contact met ons op.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen