Onafhankelijk rapportage cliënttevredenheid (CQ) 2015

Naast onze eigen kwaliteits- en tevredenheidsmetingen, laten we ook regelmatig een onafhankelijk bureau onderzoeken hoe onze cliënten de zorg en service van Thuiszorg Hart voor Nederland ervaren. Bureau TRIQS heeft het onderzoek voor ons uitgevoerd over de periode 1 mei t/m 31 juli 2015. Dit gebeurt als onderdeel van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. In dit artikel leest u een samenvatting van de uitkomsten. Het volledige CQI rapport Thuiszorg Thuiszorg Hart voor Nederland kunt u hier downloaden.

Uitkomsten onderzoek: veelal positief

De respondenten zijn te spreken over Thuiszorg Hart voor Nederland en daar zijn we heel blij mee. Natuurlijk is er ruimte voor verbetering; daarover gaat de volgende alinea. Maar eerst enkele positieve aspecten. Diverse vragen in het onderzoek vertonen een hoge positieve score. Dit houdt in dat bij deze vragen een groot deel van de respondenten de vraag beantwoord heeft met de antwoordcategorie “altijd”. Dit zijn de drie vragen met de hoogste positieve score.

 

  Nummer Vraag Score
1 Vraag 11 Kunt u de zorginstelling overdag telefonisch goed bereiken? (van 9 tot 17 uur) (n=10) 100,00% positief
2 Vraag 12 Weet u hoe en wanneer uw contactpersoon bij de zorginstelling, telefonisch bereikbaar is? (n=11) 90,90% positief
3 Vraag 14 Vertrouwt u de zorgverleners? (n=11) 81,80% positief

 

Verder wordt onze professionaliteit hoog gewaardeerd. Respondenten zijn blij met onze vakkundigheid en ervaren oprechte belangstelling voor hun situatie. Ook waarderen ze het dat we op de hoogte zijn van de medische situatie en het feit dat we aandachtig naar hen luisteren.

 

Verbeterpunten & aanbevelingen

Hoe blij we ook zijn met de uitkomsten, we houden onze ogen open voor verbetering. Er zijn ook drie aspecten die ons de mogelijkheid bieden om het nog beter te doen. Dit zijn de vragen waaruit negatieve ervaringen blijken en die voor onze cliënten zwaar wegen.

  Nummer Vraag Score
1 Vraag 23 Kunt u zich met thuiszorg goed redden in het dagelijks leven? (n=11) 27,27% negatief
2 Vraag 22 Kunt u de dingen doen die ú belangrijk vindt? (n=11) 27,27% negatief
3 Vraag 4 Kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt? (n=11) 27,27% negatief

 

Dan is er nog een ander punt, dat niet zozeer als negatief uit de rapportage komt, maar dat ons toch is opgevallen. Het gaat om de mate waarin de samenwerking wordt ervaren met andere zorgverleningsinstanties. Drie van onze cliënten geven aan dat deze zelden tot nooit goed verloopt (zie het rapport blz. 17, punt 6). Wij gaan na waar dit door komt en hoe we ook dit aspect kunnen verbeteren.

 

Van harte aanbevolen

Graag beëindigen we dit bericht met een positieve noot. Aan onze respondenten is ook gevraagd in hoeverre zij Thuiszorg Hart voor Nederland zouden aanbevelen bij vrienden en familie. Zes respondenten gaven daarvoor een 6, 7 of 8 en maar liefst 5 van hen gaven een 10. Dit komt neer op een aanbevelingsscore van een ruime 8. Voor onze zorginstelling in het algemeen geven ze zelfs een 8,7. Dat zijn mooie cijfers, die tegelijkertijd nog ruimte bieden voor verbetering. En dat is precies waar we ons de komende maanden mee gaan bezighouden. Wij danken de respondenten voor hun antwoorden.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen