Privacyreglement

HvN houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) die door de Nederlandse wetgever opgesteld is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent, dat zij alleen informatie over de hulpverlening aan derden mogen verstrekken die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens zoals die in het zorgdossier en in onze administratie zijn opgenomen. De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement. Indien u inzage wilt in het privacyreglement dan kunt u dit opvragen of raadplegen via de site van HvN, www.thuiszorghvn.nl. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen.  Per 25 mei 2018 vervalt de WBP en treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) in werking.  Meer over de AGV vindt u op deze website: autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Thuiszorg Hart voor Nederland houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) die door de Nederlandse wetgever opgesteld is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent, dat zij alleen informatie over de hulpverlening aan derden mogen verstrekken die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens zoals die in het zorgdossier en in onze administratie zijn opgenomen. De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement.

Toestemming inzake medisch/zorginhoudelijke gegevens
In het intakegesprek vragen wij u om toestemming voor het delen én opvragen van medisch/zorginhoudelijke gegevens met professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u. Geeft u ons toestemming, dan houden wij ons aan de wettelijke rechten en plichten die dat met zich meebrengt. Indien u duidelijk aangeeft geen toestemming te verlenen, dan houden wij hiermee elke keer rekening. Let op: u bent dan in elk voorkomend geval zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van de noodzakelijke gegevens om zorg aan u mogelijk te maken.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen