Schriftelijke wilsverklaring

Het is mogelijk dat u een schriftelijke wilsverklaring opstelt waarin u vastlegt hoe u wilt dat er wordt gehandeld, indien u niet meer voor uzelf kunt zorgen. In een wilsverklaring legt u medische wensen rondom uw behandeling of uw levenseinde vast.

Bij de intake zal de wijkverpleegkundige dit onderwerp met u bespreken.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen