Sleutelbeheer

Het allerbeste is en blijft om zelf de deur open te doen. Maar mocht u daartoe niet (langer of altijd) in staat zijn, dan kunt u gebruik maken van sleutelbeheer. U kunt ervoor kiezen om een veilig sleutelsysteem aan te schaffen dat voldoet aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Hierdoor kunnen onze zorgverleners altijd bij u naar binnen zonder dat u daar zelf de deur voor hoeft te openen. Indien u momenteel al gebruik maakt van een sleutelkluis, neemt u dan contact op met uw verzekeraar om er zeker van te zijn dat inbraak wordt vergoed wanneer er sprake is van inbraak middels de nu aanwezige sleutelkluis. Een overzichtslijst met goedgekeurde sleutelkluisjes vindt u onder andere op www.politiekeurmerk.nl

Het is ook mogelijk dat u uw huissleutel aan onze zorgverlener overhandigt. Hiervoor hanteren wij een sleutelovereenkomst waarin vastgelegd wordt hoe wij hiermee omgaan. De overeenkomst ondertekent u samen met de zorgverlener die de sleutel in ontvangst neemt. Voor (gevolgen van) verlies, beschadiging, misbruik, of voor welke schade dan ook als gevolg van de overhandiging van de sleutel of de code van een sleutelkast door u aan de zorgverlener, kan HvN niet aansprakelijk gesteld worden. Uw contactpersoon kan u meer vertellen.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen