Sleutelbeheer

Het allerbeste is en blijft om zelf de deur open te doen. Maar mocht u daartoe niet (langer of altijd) in staat zijn, dan kunt u gebruik maken van sleutelbeheer. U kunt ervoor kiezen om een veilig sleutelsysteem aan te schaffen dat voldoet aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Hierdoor kunnen onze zorgverleners altijd bij u naar binnen zonder dat u daar zelf de deur voor hoeft te openen. Indien u momenteel al gebruik maakt van een sleutelkluis, neemt u dan contact op met uw verzekeraar om er zeker van te zijn dat inbraak wordt vergoed wanneer er sprake is van inbraak middels de nu aanwezige sleutelkluis. Een overzichtslijst met goedgekeurde sleutelkluisjes vindt u onder andere op www.politiekeurmerk.nl

Zorgaanbod

Zorg aanvragen