Tarieven

Voor de particuliere zorg en het persoonsgebonden budget worden duidelijke tarieven gehanteerd. De onderstaande tarieven zijn op het moment van uitgave van dit informatiepakket correct en geldig voor 2018. Echter, de tarieven kunnen wijzigen. Kijk daarom altijd op onze website voor de meest actuele tarieven.

Voorbereiden start zorg en evalueren zorgleefplan
Functie Uurtarief
Indiceren € 73,91
Evalueren zorgleefplan € 58,30
Reiskosten € 0,21 per kilometer exclusief BTW
Wijkverpleging
Verpleging € 59,12
Persoonlijke verzorging € 39,68
WLZ
Verpleging € 59,12
Begeleiding Individueel € 42,39
Begeleiding Groep € 47,16
Persoonlijke verzorging € 39,68
Overige dienstverlening In overleg
Dagbesteding WMO
Begeleiding in een groep € 35,- per dagdeel
Overige dienstverlening
In overleg In overleg

 

Huishoudelijke ondersteuning
Functie Uurtarief
Hulp bij het huishouden 1 € 21,60
Hulp bij het huishouden 2 € 24,00
Gemeente Utrecht (HHT)
Aanvullende diensten HbH 1 € 21,60
Gemeentetoeslag € 12,60
Eigen bijdrage cliënt € 9,00
Aanvullende diensten HbH 2 € 22,03
Gemeentetoeslag € 11,53
Eigen bijdrage cliënt € 10,50

Bijzonderheden tarieven

  • De tarieven zijn exclusief btw. Dit geldt alleen voor particuliere zorg (geen persoonsgebonden budget).
  • Toeslagen à 43% gelden voor: ma t/m vrij van 20.00 uur tot en met 07.00 uur en in het weekend (vrijdag vanaf 20.00 uur t/m maandag 07.00 uur).
  • De toeslagen op nationale feestdagen zijn 60%

Zorg buiten de gemeente Utrecht
Voor zorg die buiten de gemeente Utrecht geleverd wordt, brengen wij reiskosten in rekening.
Deze bedragen € 0,21 per kilometer exclusief btw.

Korting
HvN biedt de eerste twee maanden een korting van 5% bij het inkopen van particuliere zorg. Let op, dit geldt niet voor de aanvullende diensten binnen de gemeente Utrecht HbH 1 en HbH 2.

Jaarlijkse indexering
Eenmaal per jaar wordt het percentage vastgesteld waarmee automatisch alle vastgestelde zorgtarieven op 1 januari van het jaar daarop worden gewijzigd.

Tarieven HHT
Het Rijk heeft de gemeente Utrecht toestemming gegeven om de verruimde subsidieregels voor de Huishoudelijke Hulp Toeslag tot het jaar 2019 te verlengen. De gemeentes bepalen zelf hoe ze daarmee omgaan. Deze tarieven kunnen daardoor per gemeente verschillen. De gemeente Utrecht heeft besloten gebruik te maken van deze verlenging. Op de website van de gemeente Utrecht vindt u alles helder uitgelegd. Ga naar https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/hulp-en-ondersteuning-wmo/hulp-bij/hulp-bij-huishouden/.

Betalingen
U ontvangt elke 28 dagen van HvN de factuur met de specificatie over de geleverde zorg. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen