Weigeren van zorg

U hebt het recht om eigen keuzes te maken. U mag dus zorg weigeren. De zorgverlener kan u, eventueel samen met uw familie, proberen te motiveren om de ondersteuning te accepteren

Zorgaanbod

Zorg aanvragen