Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging

Voor medische behandelingen is toestemming van u nodig. Soms kunt u deze toestemming niet geven. Een arts schat dan in dat u ‘wilsonbekwaam’ bent.

Wilsonbekwaamheid
Wilsonbekwaamheid heeft te maken met beslissingen over gezondheid. Het betekent dat u:

  • De informatie over de behandeling niet meer kunt begrijpen en afwegen;
  • Niet begrijpt wat de gevolgen van uw besluit (over de behandeling) zijn;
  • En/of geen besluit kan nemen.

Wettelijke vertegenwoordiging
Indien u wilsonbekwaam bent, hebt u een wettelijk vertegenwoordiger die uw belangen behartigt op het punt waarvoor u wilsonbekwaam bent. De vertegenwoordiger is ook het aanspreekpunt als het gaat om uitwisseling van informatie over uw gezondheidssituatie. De wijkverpleegkundige van Thuiszorg Hart voor Nederland zal tijdens de intake nagaan of u wilsonbekwaam bent en of u beschikt over een wettelijke vertegenwoordiger.
Voor meer informatie over de wettelijke regels die betrekkingen hebben op wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging, zie www.dwangindezorg.nl.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen