HvN ondersteunt de (interculturele) ouderen en hun mantelzorgers bij het thuis wonen. Wij richten ons op mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of problemen van chronische en/of psychosociale aard. Wij hanteren geen leeftijdsgrens: we zijn er voor jongeren, ouderen en mensen in de laatste levensfase. Iedereen die hulp nodig heeft kan van ons zorg ontvangen.

HvN levert zorg met een warm hart.”

Als cliënten met de thuiszorg te maken krijgen, maakt dat altijd kwetsbaar. Op zulke momenten wilt u de best mogelijke zorg die er te vinden is. Wij streven niet alleen naar de beste kwaliteit van handelen, maar zeker ook naar een fijne bejegening in een prettige omgeving.

Missie
HvN levert thuiszorg aan cliënten met een zorgvraag. Daarbij hebben we ons gespecialiseerd in het leveren van interculturele zorg. Bij de intake wordt in samenspraak met de cliënt bepaald of de gevraagde zorg haalbaar is. Indien de zorg niet te realiseren is, verleent HvN hulp bij door- of terugverwijzen.

Visie
Ons uitgangspunt bij het leveren van de zorg is de vraag en de wens van de cliënt; waarbij wij ervoor zorgdragen dat de cliënt zolang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven functioneren; en waarbij wij gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg.
Wij gaan conform de vraag en wens van de cliënt na of succesvolle zorg, in kwalitatieve en kwantitatieve zin, kan plaatsvinden. Zo ja, dan wordt deze zorg ingezet waarbij de kwaliteit van de dienstverlening voorop staat, zodat voldaan wordt aan de kwaliteitseisen met de daaraan gekoppelde kwaliteitskenmerken.

Levensbeschouwing
Zoals hierboven vermeld, heeft Thuiszorg Hart voor Nederland zich gespecialiseerd in het leveren van interculturele zorg. Wij houden dus ook zo veel mogelijk rekening met de levensbeschouwing van iedere cliënt. Dit houdt in dat wij erop bedacht zijn dat ieder individu een eigen beeld heeft van wat het leven voor hem (of haar) betekent, welke waarde hij geeft aan het leven en hoe hij zijn leven invult. Wij staan op het standpunt dat het aan uzelf is om het leven in te richten naar dit beeld, of het nu is gebaseerd op religie of een levensbeschouwing.

Wat drijft ons?
Thuiszorg Hart voor Nederland heeft haar wortels in Utrecht, een stad met een grote groep niet-westerse allochtonen die bovendien vergrijst. Als je goed kijkt naar de samenleving waar je voor werkt en contact hebt met de mensen zelf, dan weet je wat je te doen staat. Wij hebben ons daarom gespecialiseerd in het leveren van zorg aan de interculturele doelgroep: voornamelijk Marokkanen, Turken en Surinamers van Hindoestaanse afkomst. Wij onderscheiden ons ook, doordat wij met cliënten niet alleen in het Nederlands, maar desgewenst ook in het Marokkaans en Turks kunnen communiceren; en doordat wij de verschillende culturen kennen of erin zijn geschoold. We besteden verder veel aandacht aan preventie. Mede daarom zijn onze zorgverleners getraind in het signaleren van dementie en diabetes en het geven van daarin gespecialiseerde zorg.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen