Eigen bijdrage Zorg thuis

Waarom betaal ik een eigen bijdrage aan het CAK?

U betaalt een eigen bijdrage als u zorg of ondersteuning ontvangt. Thuis of tijdelijk in een instelling. U betaalt ook een eigen bijdrage als u de kosten van de ondersteuning betaalt vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). De kosten van de zorg of ondersteuning worden betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald. Krijgt u persoonlijke verzorging of verpleging? Vanaf 1 januari 2015 valt deze zorg onder de Zorgverzekeringswet; deze zorg heet wijkverpleging. Dit betekent dat u geen eigen bijdrage meer betaalt aan het CAK voor uw persoonlijke verzorging en verpleging.

Wilt u meer weten over de Eigen Bijdrage 2016 dan kunt u bij ons de folder opvragen of de website van het CAK raadplegen.

Zorgaanbod

Zorg aanvragen