Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wat is Wet Langdurige Zorg (WLZ)?

De WLZ is er voor cliënten die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Wet Langdurige Zorg in 4 stappen

  1. Contact CIZ: u kunt een indicatie aanvragen bij het CIZ. Op de website van het CIZ, www.ciz.nl, vindt u het formulier ‘aanvraag langdurige zorg’. Deze kunt u invullen en ondertekenen. U stuurt dit daarna naar het CIZ.
  2. Onderzoek: het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig hebt of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn.
  3. Indicatiebesluit: aAls het CIZ uw gegevens compleet heeft en zij een goed beeld hebben van uw situatie, nemen zij een besluit. In de indicatie staat of u WLZ krijgt en zo ja, welke zorg, hoeveel en hoe lang. Ook kunt u aan het CIZ aangeven welke zorgaanbieder uw voorkeur heeft.
  4. Intake Thuiszorg Hart voor Nederland: indien u beschikt over de indicatie kunt u contact op nemen met Thuiszorg Hart voor Nederland voor een intakegesprek.

 

 

 

Zorgaanbod

Zorg aanvragen