Wijkverpleging

Wat is wijkverpleging?

Wijkverpleegkundigezorg bestaat in de eerste plaats uit zorgverlening. Het overgrote deel van deze zorg bestaat uit het verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen. Daarnaast vallen er taken onder als indiceren, coaching en casemanagement. Deze taken dragen eraan bij dat Thuiszorg Hart voor Nederland de zorg op maat en doelmatig aan u levert. Ook coördineert de wijkverpleegkundige uw zorg en stemt af met andere hulpverleners, zoals de huisarts, medische specialist en de maatschappelijk werker.

Wijkverpleging in 4 stappen

  1. Contact Thuiszorg Hart voor Nederland: U kunt contact opnemen met Thuiszorg Hart voor Nederland op telefoonnummer (030) 267 67 17.
  2. Huisbezoek wijkverpleging: de wijkverpleegkundige maakt een afspraak met u om te kijken welke zorg u nodig hebt.
  3. Onderzoek: de wijkverpleegkundige stelt eerst vast welke geneeskundige zorg u nodig hebt. Daarnaast kijkt de wijkverpleegkundige of andere ondersteuning een rol kan spelen, bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. De gemeente kan de bevindingen van de wijkverpleegkundige gebruiken. Daarom maakt de wijkverpleegkundige deel uit van het sociaal wijkteam.
  4. Indicatiebesluit: de wijkverpleegkundige neemt een besluit als zij uw gegevens compleet heeft en zij een goed beeld heeft van uw situatie. In de indicatie staat of u zorg krijgt en zo ja, welke zorg, hoeveel en hoe lang. Zodra de wijkverpleegkundige een besluit maakt kan de indicatie worden opgesteld. In spoedsituaties krijgt u direct de zorg die nodig is mits dit mogelijk is bij de organisatie. Doordat u in een spoedsituatie direct zorg nodig hebt, zal de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Hart voor Nederland de indicatie zo spoedig mogelijk opstellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige van thuiszorg Hart voor Nederland.

 

 

Zorgaanbod

Zorg aanvragen