Palliatief Terminale Zorg (PTZ)

Deze vorm van thuiszorg wordt uitgevoerd door professionele zorgverleners met ervaring in het leveren van PTZ. De zorgverleners zijn er in eerste plaats voor uw persoonlijke verzorging, verpleging en huishouding, dit gebeurt in overleg met u, uw familie en uw huisarts. Tot de basiszorg behoren werkzaamheden die vallen onder de dagelijkse levensbehoeften, zoals het zorgen voor eten en drinken of wassen en aankleden.

Daarnaast zullen zij licht huishoudelijke taken uitvoeren die in directe relatie staan tot de zorg: zoals een schoon bed, opgeruimde kamer en schoon sanitair. Het is immers van groot belang dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen huis.

Nachtzorg
Indien er sprake is van Palliatief Terminale Zorg, kan een moment komen dat de zorgverlener ook ’s nachts aanwezig is om de noodzakelijke zorg te verlenen. Deze zorg wordt verleend op basis van de PTZ indicatie.

Heeft u terminale / palliatieve zorg aanvragen? Klik hier voor contact.

 

Zorgaanbod

Zorg aanvragen