Medisch Specialistische Verpleging Thuis

Wat is medisch specialistische verpleging thuis (MSVT)?

MSVT omvat de zorg die verpleegkundigen bieden in verband met medisch specialistische zorg. U hebt recht op medisch specialistische verpleging thuis, als de verpleging noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg (algemeen), plastische chirurgie, revalidatiezorg, geriatrische revalidatie, transplantatiezorg, mechanische beademing of gespecialiseerde ggz.

MSVT in 4 stappen

  1. Contact medisch specialist: u kunt contact opnemen met uw medisch specialist.
  2. Onderzoek: uw medische specialist kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. De volgende factoren spelen een rol, namelijk:
    • ernst van de aandoening / ingreep (levensbedreigend/ risicovol);
    • complexiteit van de situatie (instabiel, onvoorspelbaar);
    • mate van bemoeienis van de medisch specialist (aanwijzingen, toezicht, tussenkomst, controle).
  3. Indicatiebesluit                                                                                                                                                                                               Als uw medische specialist uw gegevens compleet heeft en hij/zij een goed beeld heeft van uw situatie, neemt de medische specialist een besluit. In de indicatie staat of u MSVT krijgt en zo ja, welke zorg, hoeveel en hoe lang. Ook kunt u aan de medisch specialist aangeven welke zorgaanbieder uw voorkeur heeft.
  4. Intake Thuiszorg Hart voor Nederland: indien u beschikt over de indicatie kunt u contact op nemen met Thuiszorg Hart voor Nederland voor een intakegesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Hart voor Nederland.

 

Zorgaanbod

Zorg aanvragen