Huishoudelijke zorg

Tijdelijk gesubsidieerde tarieven HHT

Het Rijk heeft de subsidieregels voor de Huishoudelijke Hulp Toeslag voor het jaar 2015 gewijzigd. Met ingang van 20 april jl. kunnen gemeentes daardoor de tarieven voor dit jaar verlagen. Wel bepalen ze zelf hoe ze daarmee omgaan. Deze tarieven kunnen daardoor per gemeente verschillen.  Voor Utrecht en Houten geldt het volgende….

 

Ondersteuning in de huishouding en/of in de organisatie van het huishouden gemeente Utrecht

 

Hoe vraag ik hulp aan?

De gemeente helpt u bij het vinden van een oplossing. Dit begint altijd met telefonisch contact (030 – 286 95 00) met een medewerker van het Wmo-loket. Hierin worden uw problemen met het voeren van uw huishouden en de oplossingen besproken.

Iedere situatie is anders en dus is er voor iedereen een andere oplossing. Er wordt altijd gekozen voor de meest voordeligste passende oplossing. Er wordt gekeken naar wat uzelf nog kunt, welke mensen in uw omgeving kunnen helpen en welke andere oplossingen er zijn. Als er geen andere oplossing is, krijgt u hulp bij het huishouden. De gemeente bepaalt hoeveel uren ondersteuning u gaat ontvangen en wat de hulp in uw huis gaat doen. In de Brochure wet maatschappelijke-ondersteuning gemeente Utrecht kunt u alles nog eens nalezen.

 

Beschikking gemeente HBH1 en HBH2
Indien u beschikt over een beschikking, dan kunt u contact opnemen met Thuiszorg Hart voor Nederland voor een intakegesprek.

 

Huishoudelijke toelage (HHT)

Indien u HHT zorg wilt ontvangen, zal de wijkverpleging beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor hanteert de wijkverpleging de onderstaande criteria van de gemeente:

  • U ontvangt Hulp bij het huishouden van de gemeente op basis van de Wmo,
  • U heeft een andere geldige Wmo beschikking of een WLZ beschikking,
  • U ontvangt langdurig persoonlijke verzorging,
  • U valt onder dementiezorg,
  • U bent een mantelzorgen woonachtig ion Utrecht en levert zorg aan een inwoner van Utrecht. De definitie van mantelzorg is minimaal 8 uur ondersteuning bieden per week en langer dan 3 maanden. Mantelzorgers moeten ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg in Utrecht (via U Centraal).
  • U bent 67 jaar of ouder. Indien een partner aanwezig is hij/zij ook 67 jaar of ouder.
  • U kan alleen HHT ontvangen als u thuis woonachtig bent.

 

Particulier

Indien u particuliere zorg wilt ontvangen, kunt u contact met Thuiszorg Hart voor Nederland opnemen voor een intakegesprek. Hiervoor heeft u geen beschikking nodig van de gemeente.

 

Ondersteuning in de huishouding gemeente Houten

 

Hoe vraag ik hulp aan?

De gemeente helpt u bij het vinden van een oplossing. Dit begint altijd met telefonisch contact met een medewerker van het Sociaal Loket Houten
(030-6392611) of u kunt langs gaan bij het Sociaal Loket Houten (Onderdoor 25, 3995 DW Houten).  Dit gesprek gaat over de situatie met het voeren van uw huishouden en de oplossingen. U kunt alvast een kijkje nemen op de website.

Iedere situatie is anders en dus is er voor iedereen een andere oplossing. Er wordt altijd gekozen voor de meest voordeligste passende oplossing. Er wordt gekeken naar wat uzelf nog kunt, welke mensen in uw omgeving kunnen helpen en welke andere oplossingen er zijn. Als er geen andere oplossing is, krijgt u hulp bij het huishouden. De gemeente bepaalt hoeveel uren ondersteuning u gaat ontvangen en wat de hulp in uw huis gaat doen.

 

Besluit gemeente HBH 1 en HBH 2
Indien u beschikt over een besluit, dan kunt u contact opnemen met Thuiszorg Hart voor Nederland voor een intakegesprek.

 

Huishoudelijke toelage (HHT)

Indien u HHT zorg wilt ontvangen, zal de gemeente beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente hanteert de onderstaande criteria:

Ik ben cliënt

U heeft recht op HHT indien u beschikt over een besluit voor HbH 1 en/of HbH 2 van de gemeente.

Ik ben mantelzorger

De mantelzorger heeft recht op HHT als er wordt voldaan aan de onderstaande criteria binnen de volgende kaders:

  • De inwoner aan wie de mantelzorger ondersteuning biedt moet zelfstandig wonen.
  • De inwoner aan wie de mantelzorger ondersteuning biedt én de mantelzorger moeten in principe in Houten wonen.
  • De inwoner aan wie de mantelzorger ondersteuning biedt moet een indicatie hebben vanuit de Jeugdwet of een Wmo indicatie voor begeleiding.

Tijdens een gesprek (keukentafelgesprek/plan van aanpak) wordt besproken waarom iemand niet meer toekomt aan het eigen huishouden door het uitvoeren van de mantelzorgtaken en/of de HHT een goede voorziening is in deze situatie, waarmee zwaardere of intensievere ondersteuning wordt voorkomen.

 

Particulier

Indien u particulier zorg wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Thuiszorg Hart voor Nederland voor een intake. Hiervoor heeft u geen besluit nodig van de gemeente.

 

Zorgaanbod

Zorg aanvragen